Namjenjeni su za centralno grijanje stambenih i porodičnih kuća, lokala i manjih proizvodnih jedinica. Kao gorivo koriste čvrsto gorivo, lož ulje ili pelet (sa dodatkom gorionika na lož ulje ili pelet i regulacione automatike).

Predviđeni su za rad u temperaturnom režimu 90/70 oC. Ložišni i konvektivni dio kotla su izrađeni od kvalitetnog kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja. Čišćenje kotla je jednostavno i pristupačno, a pribor za čišćenje se isporučuje uz kotao. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje krupnijih komada ogreva.

Kotao je dobro toplotno izolovan tvrdo presovanom mineralnom vunom u kvalitetno izrađenoj limenoj oplati. Montaža i puštanje u rad kotla su jednostavni, a priključci su standardni.

U ponudi imamo kotlove slijedećih proizvođača: VIADRUS, CENTROMETAL, TOPLING i  PROTHERM.

Stranice proizvođača