U ponudi imamo kotlove proizvođača Thermoflux i Topling.

ThermoFLUX

ThermoFLUX

ThermoFLUX

Kotlovi na pelet predstavljaju dobru zamjenu za kotlove na lož ulje. Lož ulje kao energent podložan je čestim promjenama cijena koja u odnosu na pelet iznosi više od 150% za istu količinu proizvedene toplinske energije. Dodatni motiv pri izboru peleta kao energenta predstavlja i dostupnost istog koji je domaći energent te cijena ne zavisi od događanja u širem regionu. Kotlovi na pelet u odnosu na klasične kotlove na ručno loženje drvetom i ugljem omogućavaju veću jednostavnost loženja i održavanja kotla s obzirom da ostaje od 3 do 5% luga.

Po trenutnim tržišnim cijenama možemo reći da je cijena grijanja na pelete ista ili do 10% skuplje u odnosu na klasično grijanje dok je jednostavnost i lakoća grijanja neusporediva. Za Pelling kotlove možemo reći da su “polu-automatski kotlovi” s obzirom da je ovisno o sezoni grijanja potrebno jednom dnevno usuti pelet u spremnik i jednom u pet do petnaest dana očistiti kotao. Sve ostale funkcije kotao obavlja samostalno. Za rad Pelling kotlova na pelet nije potreban posebno dobar dimnjak zbog ugrađenog ventilatora na izlazu dimovodne komore.

Jednostavnost korisničkog sučeljena i upravljanja regulacionom automatikom omogućava jednostavno postavljanje dva vremenska termina za automatsko paljenje i gašenje kotla u toku dana. Zbog relativno malih dimenzija kotao je moguće smjestiti u male prostore. Dodatnu sigurnost pruža mogućnost loženja drveta kupovinom rešetke . Automatska regulacija je tvornički programirana za brzu izmjenu energenta (pelet-drvo). Pelling je prvenstveno dizajniran za izgaranje peleta a drvo je samo alternativa.

Topling

Topling

Toplovodni kotlovi tipa ”BIOTOPLING” namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala, manjih proizvodnih jedinica, stanbeno poslovnih objekata i slično. Savremene su konstrukcije i dizajna. Izrađeni su od atestiranih materijala visoke kvalitete. Automatski rad kotlova pruža korisniku zavidan konfor s obzirom na to da treba da vodi računa samo o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takođe pruža mogućnost cjelodnevnog upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata i GSM mrežom.

Konstrukcija kotla je usaglašenapremaevropskim direktivama: MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i evropskim normativima EN 12952-2, EN 12952-3, EN 12952-4, EN 12952-5, EN 12952-10, EN 12952-15. Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 te ispunjava sve uslove za priključenje nainstalaciju centralnog grijanja.

Gorivo:

Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima izuzetnu kaloričnu moć (oko 18 000 kJ/kg) što znači da 2 kg peleta odgovaraju jednoj litri lož ulja, pa su otuda i troškovi grijanja peletom u odnosu na lož ulje manji i do tri puta. Procenat pepela je izuzetno nizak i iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala. Zadovoljavanje evropskih normativa između ostalog podrazumjeva i nizak sadržaj CO u dimnim gasovima te je kotao u potpunosti ekološki prihvatljiv,ai potreba začišćenjem izmjenjivačkih površina kotla je mala. Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage 25, 40, 50, 60, 75,100,125, 150, 175, 200, 250, 300 kW, a veće snage kotlovskih jedinica do 2000 kW proizvode se po posebnoj narudžbi.

Stranice proizvođača